На 12.06.2019г. Бар Академия стартира обучение на заети лица по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, които се обучават с ваучери.

Получавате умения и знания от действащи професионалисти и при успешно положен изпит по теория и практика получавате Удостоверение за професионална обучение по образец 3-37 на Министерство на образованието и науката.

Оставащи свободни места в групата: 4

Краен срок на включване: 12.06.2019г.

Bar Academy Bulgaria 2019