top of page
BarAcademy БарАкадемия ваучер за курс.jp
logo_BG-center-no-back.png
ЛОГОС-1.png

На 12.06.2019г. Бар Академия стартира обучение на заети лица по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, които се обучават с ваучери.

Получавате умения и знания от действащи професионалисти и при успешно положен изпит по теория и практика получавате Удостоверение за професионална обучение по образец 3-37 на Министерство на образованието и науката.

Оставащи свободни места в групата: 4

Краен срок на включване: 12.06.2019г.

MONCertificate.png

Бар Академия официално е регистриран доставчик на обучения по новата програма за обучение

BG05M9OP001-1.016 "Ваучери за заети лица" на ОП "Развитие на човешките ресурси".
Ако сте служител на трудов договор и искате да повишите квалификацията си за професията "Сервитьор-барман" можете да кандидатствате за финансова помощ в размер на 50% от таксата за обучение на приложения линк.
Ако сте работодател можете да насърчите служителите си да преминат обучение, което се провежда от действащи професионалисти и в реална работна среда за максимална полезност.

За програмата

От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

Кой може да участва

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор, които:

- работят извън държавната администрация

- с придобито средно или основно образование (без ограничение във възрастта);

- с висше образованиe навършили 55 г.

За периода на програмата едно лице може да премине САМО ЕДНО ОБУЧЕНИЕ по професионална квалификация. Лицата не трябва да са включени в други проекти и програми.

За обучението

Курсът, който провежда Бар Академия е по част от професия и е с продължителност 300 часа на стойност 600 лева. Обучаващите заплащат 50 % от стойността на обучението, а останалите 50 % безвъзмездно се финансират от ОП "Развитие на човешките ресурси".

Професия: Сервитьор-барман, код 811080

Специалност: Обслужване на заведения за обществено хранене, код 8110801

Степен на професионална квалификация: втора

Форматата на обучение е само присъствена, като графикът се определя от Бар Академията.

Вижте повече за програмата тук

Записване

Заетите лица могат да подават своите заявления САМО в работни дни между 8.30 и 17.00 ч.

както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ (линкът работи само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч.)

Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето: копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани; копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения. В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.

Запиши се тук.

За повече информация shakeit@baracademy.bg

bottom of page