top of page

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА „СЕРВИТЬОР”
1. Организация и функциониране на ресторанта
2. Характеристика на процеса обслужване в заведенията за хранене и развлечения
3. Търговски помещения – видове, предназначение и обзавеждане
4. Нормативна база - запознаване с основните нормативни документи, използвани при работа в ЗХР
5. Подготвителна работа за обслужване в ЗХР – средства за работа на сервитьора
6. Меню. Последователност при поднасянето на храни и напитки. Правила за оформяне на меню. Видове менюта.
7. Сервиране на закуска на блок-маса
8. Сервиране на закуска „а-ла-карт”
9. Сервиране на обяд 
10. Сервиране на вечеря
11. Сервиране на безалкохолни напитки
12. Сервиране на алкохолни напитки
13. Форми на сервитьорско обслужване
14. Обслужване при специални случаи - приеми, банкети, коктейли
15. Организиране на специални събития
16. Организиране на кетъринг извън ЗХР
17. Обслужване на туристически групи
18. Обслужване в хотелска стая
19. Обслужване в битови и атракционни заведения
20. Форми на самообслужване

Ръководител на курса – Янко Янчев
Продължителност на обучението
90 часа или 2 седмици х 45 часа седмично
Цена на обучението
400 лв. (след формиране на група от минимум 5 човека)

Запиши се на курс за сервитьор
bottom of page